Programi združenja

Obnovitvena rehabilitacija v zdraviliščih

Namen programa je preprečevanje, zgodnje prepoznavanje in zdravljenje sekundarnih zapletov v kroničnem obdobju po možganski kapi. Sprememba okolja, druženje ter izmenjava izkušenj ugodno vplivajo na razpoloženje bolnikov in vsaj deloma začasno razbremenijo svojce in skrbnike.

Program obnovitvene rehabilitacije traja 10 dni. Bivanje se lahko odobri tudi svojcem oz. skrbnikom bolnikov, če ti potrebujejo pomoč in spremstvo. Bolnik je upravičen do nastanitve in izvajanja predpisane terapije, ki jo na podlagi pregleda določi zdravnik v zdravilišču. Spremljevalci so upravičeni do nastanitve in programov v sklopu le-te. Vsak udeleženec plača prispevek, ki je vnaprej določen. Letno se obnovitvene rehabilitacije udeleži okoli 100 članov. Pri izbiri se praviloma upoštevata vrstni red prijave in čas od zadnjega termina izvajanja obnovitvene rehabilitacije.

Spodbujanje dejavnosti in sodelovanja v kroničnem obdobju po možganski kapi

Namen programa je ponuditi možnost, da se čim več bolnikov po možganski kapi vključi v organizirane, strokovno vodene dejavnosti. Programi so namenjeni vzdrževanju telesne zmogljivosti, druženju in izobraževanju.

Redna telesna vadba, rekreacija in šport

Redna telesna vadba poteka pod vodstvom usposobljenih strokovnjakov v telovadnicah, zdraviliščih, bazenih ali drugih najetih prostorih. V večini klubov CVB potekajo tudi športne in rekreativne dejavnosti, plesno-gibalne aktivnosti, vodeni pohodi in izleti.

Organizirana druženja

  • Redna mesečna srečanja s strokovnimi in drugimi zanimivimi predavanji,
  • družabna srečanja (pikniki, srečanja Klub Klubu, priložnostne prireditve, novoletna srečanja …),
  • srečanja skupin za samopomoč in skupin bolnikov z afazijo,
  • delavnice (ustvarjalne, kulturne, kreativne, pevski zbor, dramska skupina …).

Podatke o dejavnostih in načinu dela v posameznih klubih CVB Slovenije vam bodo posredovali predstavniki klubov CVB. Kontakti so dostopni pod rubriko Klubi CVB.

Založništvo

  • Izdajanje glasila Kapnik, ki je namenjeno strokovnim temam in prikazu življenja bolnikov in svojcem po možganski kapi.
  • Urejanje in sodelovanje pri oblikovanju spletne strani Združenja CVB. Rubrika Klubi CVB je namenjena dejavnostim posameznih klubov, predstavitvi posameznih članov, objavljanju njihovih del in drugih stvaritev.
  • Izdajanje informativnih brošur in publikacij, namenjenih bolnikom, svojcem in širši javnosti.

Programi ozaveščanja širše javnosti

  • Prireditve ob Evropskem dnevu osveščanja o možganski kapi in Svetovnem dnevu možganske kapi,
  • preventivni programi preko celega leta,
  • sodelovanje z mediji.