Pritožbe in pohvale

Pritožbe in pohvale

Morebitne pritožbe lahko pošljete po e-mailu na info.zdruzenjecvb@gmail.com ali v pismeni obliki na Združenje CVB, Linhartova 51, 1000 Ljubljana.

Pritožbeni postopek:

Predsednik (ali podpredsednica) preveri upravičenost pritožbe in v roku 10 dni nanjo pismeno odgovori.

Glede na vrsto pritožbe se lahko najprej opravi individualni pogovor ali pogovor z vsemi deležniki na katere se pritožba nanaša (najkasneje v 30 dneh).

V primeru neuspešnosti mediacije ali pri hujših kršitvah se pritožba posreduje članom častnega razsodišča.

Če gre za sum kaznivega dejanja se pritožba takoj prijavi ustreznim organom.