Osnovni podatki

ZDRUŽENJE BOLNIKOV S CEREBROVASKULARNO BOLEZNIJO (CVB) SLOVENIJE
Linhartova 51
1000 Ljubljana

Davčna številka: 85521892
Davčni zavezanec: NE
TRR: SI56 0201 4005 1622 782 NLB LJ

DEJAVNOST:
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij št. 88991

STATUS ZDRUŽENJA:
Delovanje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva
Odločba MZ št. 08-9/01

STATUS ZDRUŽENJA:
Humanitarna organizacija za kronične bolnike
Razvid pri MZ št. HO-KO-0001/04
Odločba št. 5005-17/2004-4

REGISTER DRUŠTEV:
UE LJUBLJANA št. 230

Telefon: 01 475 82 51
E-pošta: info@zdruzenjecvb.com
E-pošta: kapnik@zdruzenjecvb.com
Internet: http://www.zdruzenjeCVB.com/