Novice

 

SAFE in Teden možganov 2023, petek, 17. marec

 

Teden možganov je tretji teden v mesecu marcu. Letos se obeležuje od 13. – 19. marca 2023.

Petek, 17 marec 2023

SAFE je pripravil gradivo o evropskih raziskavah, ki potekajo na področju možganske kapi. Nekaj dni bomo delili okvirni vpogled v nove in vznemirljive raziskave na področju možganske kapi v Evropi.

Teden možganov, vse najboljše! Danes vas vabimo, da spoznate najnovejše inovacije na področju raziskav možganske kapi v okviru novega projekta, ki se imenuje VALIDATE

Uporaba umetne inteligence za izboljšanje izidov zdravljenja za bolnike z možgansko kapjo

VALIDATE je evropski projekt, ki ga financira EU. V projektu se razvija in preverja prognostična orodja, ki nastajajo s pomočjo umetne inteligence (UI). Prognostična orodja bodo pomagala pri napovedovanju zdravstvenih izidov pri osebah z akutno ishemično kapjo. Podporni sistem za odločanje bo podal zdravnikom in ostalim zdravstvenim delavcem dodatne informacije, ki bodo omogočale, da se izbere optimalno zdravljenje za izboljšanje izidov zdravljenja in kakovosti življenja.

Akutna ishemična kap vsako leto v Evropi prizadene več kot milijon ljudi. Nastane zaradi krvnega strdka, ki zamaši krvne žile in s tem zmanjša oskrbo možganov s kisikom. To lahko pri bolniku z možgansko kapjo povzroči okvaro možganskih celic in s tem tudi dolgoročno prizadetost (npr. motnje govora in pareze okončin).

Bolniki z možgansko kapjo bodo sodelovali pri razvoju in testiranju tega novega prognostičnega sistema. S tem bodo znotraj projekta zagotovili, da bodo projektni rezultati ustrezali potrebam bolnikov in zdravstvenih delavcev. Pričakuje se, da bo to novo orodje pomembno pomagalo pri izboljšanju zdravstevnih izidov milijonov bolnikov z možgansko kapjo po celem svetu.

Projekt VALIDATE financira EU HORIZON 2020 (št. granta = 77710).

Več informacij na spletni strain: https://validate-project.eu/ 

Image title

Uporaba umetne inteligence za izboljšanje zdravstvenih izidov za bolnike po možganski kapi

SAFE je v Tednu možganov izvedel intervju z Dietmar Freyem iz ustanove Charité Universitätsmedizin v Berlinu v Nemčiji, Ustanova je eden izmed projektnih partnerjev študije VALIDATE.

SAFE: Kaj je VALIDATE?

Dietmar Frey:

VALIDATE je evropski projekt, ki ga financira evropska komisija. Namen študije je razviti in preveriti prognostična orodja za zdravstvene izide po akutni ishemični možganski kapi. Orodja so razvita s pomočjo umetne inteligence (UI) in predstavljajo podporni sistem zdravstvenim delavcem pri izbiri odločitev za optimalno zdravljenje. Zdravljenje, ki izboljšuje zdravstvene izide in kakovost življenja bolnikov z možgansko kapjo.

SAFE: Kaj izstopa in kaj je novega pri tem projektu?

Dietmar:

Z dodatnim obdelovanjem obstoječih medicinskih podatkov, raziskovanjem ter izkoriščanjem tehničnih možnosti iz področja umetne intelligence, razvojem in preverjanjem zanesljivih rešitev, ki jih ponuja umetna inteligenca, iščemo načine za preseganje trenutnega nivoja oskrbe. S tem bi napravili pomemben in trajen vpliv na zdravljenje akutne možganske kapi. Zdravljenje, ki bo izboljšalo preživetje in izide zdravljenja. Prvi raziskujemo možnost uporabe strojnega in globokega učenja v Celovit podporni system odločanja pri zdravljenju možganske kapi.

SAFE: Kaj bo ta tehnologija doprinesla bolnikom po možganski kapi?

Dietmar:

Eden od neposrednih vplivov za bolnika z možgansko kapjo bo, da bodo odločitve za zdravljenja podprte s predhodno analizo podatkov. Z drugimi besedami, lečeči zdravnik bo imel dostop do vseh informacij in bo na njihovi osnovi izbral najboljše terapevtske možnosti. Naši rezultati bi bili lahko podlaga za vključevanje prognostičnih pristopov, ki so izdelani s pomočjo umetne intelligence, v klinične smernice za akutno možgansko kap. Naš pristop bo zagotovil, da ne bo pristranskosti in razlik med posameznimi skupinami bolnikov, ampak bo v spredju transparetnost in varnost. To zahteva, da ocenjevanja bolnikov in zdravstvenih delavcev vključujejo uporabniške vmesnike, izkušnje uporabnikov in tudi vrednotenje ter napovedovanje razlag (xUI). Bolnik je v ospredju tega razvoja in testiranja. Zato bodo vključena društva bolnikov in bolniki so vključeni v sam razvoj in testiranje. Nadalje, bolniki in njihove družine morajo biti dovolj obveščeni preko testnih komunikacijskih kanalov o bolezni in tudi o tem, katere odločitve so bile sprejete na osnovi the modernih prognostičnih orodij.

SAFE: Kdaj bo tehnologija zaživela v kliničnem delu?

Dietmar:

Za vnos omenjene tehnologije v klinično delo je potrebnih veliko zaporednih korakov.

Znotraj tega projekta bomo izvedli prospektivno multicentrično študijo, kjer bomo klinično vrednotili demonstracijski sistem. Razvili bomo načrt za regulativno sprejemljivost preverjenih prognostičnih orodij. Pred njihovo implementacijo v prakso je potrebno pokazati njihovo zdravstveno korist. Implementacija bo izvedena po uspešno izpeljani študiji VALIDATE. Eden od glavnih izidov študije VALIDATE bo torej priprava za novo, randominizirano in kontrolirano študijo

SAFE: Bo tehnologila reševala življenja?

Dietmar:

Omenjena tehnologija ima potencial, da z individualiziranim pristopom rešuje življenja in izboljša zdravstveni izid po možganski kapi. Z dodatno obdelavo podatkov in izpeljanimi modeli bo mogoče izpeljati individualizirane pristope, ki bi lahko imeli velik pomen za preživetje in zdravstvene izide bolnikov z možgansko kapjo.

Projekt VALIDATE financira EU HORIZON 2020 (št. granta = 77710).

Več informacij na:  https://validate-project.eu/  

Image title

Izjava za javnost

Nova raziskava bo vključila umetno inteligenco za izboljšanje zdravstvenih izidov za bolnike po možganski kapi

Raziskovalni evropski project VALIDATE razvija in preverja prognostična orodja, ki nastajajo s pomočjo umetne intelligence (UI). Prognostična orodja bodo pomagala pri napovedovanju zdravstvenih izidov pri osebah z akutno ishemično kapjo. Ta podporni sistem za odločanje bo lahko podal zdravnikom in ostalim zdravstvenim delavcem dodatne informacije, ki bodo omogočale, da se izbere optimalno zdravljenje za izboljšanje izidov zdravljenja in kakovosti življenja bolnikov z možgansko kapjo.

Akutna ishemična kap prizadene več kot milijon ljudi v Evropi. Nastane zaradi krvnega strdka, ki zamaši krvne žile in s tem zmanjša oskrbo možganov s kisikom. To lahko pri bolniku z možgansko kapjo povzroči okvaro možganskih celic in s tem tudi dolgoročno prizadetost (npr. motnje govora in pareze okončin).

Najbolj učinkovito zdravljenje ishemične možganske kapi predstavlja trombektomija. S trombektomijo se s pomočjo medicinskega pripomočka odstrani strdek in na ta način omogoči ponoven dotok krvi v možgane. Kadar trombektomija ni izvedljiva, se bolniku aplicira zdravilo, ki strdek raztopi (tromboliza).

Obe vrsti zdravljenja, tako tromboliza kot trombektomija sta se izkazali za uspešni pri zdravljenju možganske kapi. Vendar so izidi zdravljenja pogojeni še z drugimi dejavniki, kot so npr. ostale bolezni, starost, spol, genetika, življenjski slog. VALIDATE bo prečistil in preveril modele, ki izhajajo iz umetne inteligence, da bo ugotovil, kateri dejavniki vplivajo na zdravstveni izid bolnika. Prepoznavanje in vključevanje individualnih dejavnikov pri vsakem bolniku bo omogočilo, da zdravnik zanj lahko izbere najboljšo terapevtsko možnost.

Prognostična orodja, ki jih poganja umetna inteligenca ter Sistemi za podporo kliničnemu odločanju, lahko zelo hitro pripravijo priporočila, ki izhajajo iz bolnikovih podatkov in pomagajo klinikom v procesu odočanja. Sistemi za podporo kliničnemu odločanju lahko omogočajo bolj varno in zanesljivo ter hitrjše in na dokazih temelječe

izvajanje terapevtskega programa. Celoten proces lahko izboljša zdravstvene izide ter omogoča bolj učinkovito razporeditev zdravstvenih sredstev.

Dietmar Frey, iz Charité Universitätsmedizin pravi, “Z dodatnim obdelovanjem obstoječih medicinskih podatkov, raziskovanjem ter izkoriščanjem tehničnih možnosti iz področja umetne intelligence, razvojem in preverjanjem zanesljivih rešitev, ki jih ponuja umetna inteligenca, iščemo načine za preseganje trenutnega nivoja oskrbe. S tem želimo napraviti pomemben in trajen vpliv na zdravljenje akutne možganske kapi. Zdravljenje, ki bo izboljšalo preživetje in izide zdravljenja.”

Malte von Tottleben, iz Empirice dodaja, ‘Konzorcij VALIDATE povezuje klinično odličnost treh vodilnih bolnic za možgansko kap z razvojem na tehničnem ter medicisnko strojno učenjem. Naš konzorcij ima dodatno vrednost, ker vključuje in medsebojno povezuje še sistem odličnostni za razvijanje zanesljivih umetnih inteligenc, dodatne regulative in etične dileme na tem področju, razvijanje softwareov ter prenos modelov umetne inteligence v klinično prakso.”

Arlene Wilkie, iz SAFE-a pravi “Veseli smo, da sodelujemo v razsikavi VALIDATE in s tem omogočimo, da so bolniki z možgansko kapjo vključeni v razvoj in preverjanje tega novega prognostičnega modela. S tem zagotavljamo, da je ustrezen tako za bolnike kot za zdravstveno osebje. In upamo, da bo to novo orodje imelo pomemben vpliv na izboljanje izidov zdravljenja milijonov bolnikov z ishemično kapjo po celem svetu.”

VALIDATE upa, da bodo projektni rezultati lahko osnova za UI Sisteme za podporo kliničnemu odločanju v bodočih smernicah za zdravljenje akutne možganske kapi.

Projekt VALIDATE financira EU HORIZON 2020 (št. granta = 77710).

Več informacij:  https://validate-project.eu/

Kontaktni podatki:

 • Dietmar Frey, Charité Universitätsmedizin Berlin Germany

https://validate-project.eu/partners/charite-universitatsmedizin-berlin/ 

 • Malte von Tottleben, empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH Germany

https://validate-project.eu/partners/empirica/

 • Arlene Wilkie, Stroke Alliance for Europe

https://www.safestroke.eu/contact/

Sodelujoči partnerji:

 • Charité Universitätsmedizin Berlin Germany

 • empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH Germany

 • Technological University Dublin Ireland

 • SIMULA METROPOLITAN CENTER FOR DIGITAL ENGINEERING AS Norway

 • Universitätsklinikum Heidelberg Germany

 • HADASSAH MEDICAL ORGANIZATION Israel

 • FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT DE RECERCA Spain

 • IBM iX - Aperto GmbH Germany

 • SAFE Stroke Alliance for Europe Belgium

 • NORA S.L. Spain

Regulacijske omejitve:

Pomembno; UI Sistemi za podporo kliničnemu odločanju bodo bili potrjeni in sprejeti za klinično delo le v primeru, da bodo izpolnjevali nujne kriterije (regulativa, pravni vidiki, stabilnost, etika). EU je zasnovala zanesljive smernice za uporabo umetne inteligence, ki bodo preverjene v UI Sistemih za podporo kliničnemu odločanju. Zanesljiv način pristopanja k uporabi UI bomo omogočili s tem, da se avtomatizirane in ročne napake preverijo, da se vse podskupine bolnikov enakopravno obdelujejejo ter da so vsi postopki sledljivi in transparentni.

Vse novice