Novice

 

SAFE in Teden možganov 2023, četrtek, 16. marec

 

V tednu možganov, ki je letos med 13. in 19. marcem, se usmerjamo na pomembnost raziskav iz področja možganske kapi.

SAFE je pripravil gradivo o evropskih raziskavah, ki potekajo na področju možganske kapi. Zato bomo nekaj dni bomo delili okvirni vpogled v nove in vznemirljive raziskave na področju možganske kapi v Evropi.

Danes, v četrtek, 16. marca bomo govorili o raziskavi RES-Q+.

Teden možganov, vse najboljše! Danes vas vabimo, da spoznate nov raziskovalni projekt, ki se imenuje RES-Q+. RES-Q+ bo za boj proti možganski kapi uporabil umetno inteligenco.

Uporaba digitalizacije in umetne inteligence za spremembe v zdravstvu

RES-Q+ je nov projekt, ki bo v boju proti možganski kapi v Evropi uporabil umetno inteligenco. Pričakuje se, da bo izboljšal kakovost oskrbe bolnikov z možgansko kapjo, ohranjal njihova življenja, znižal zdravstvene stroške in izboljšal ekonomsko ter socialno varnost obolelih z možgansko kapjo.

Projekt bo deloval tako, da bo:

- izdelal popolnoma avtomatizirano orodje za pridobivanje in procesiranje podatkov

- vrednotil podatke in zagotovil povratne informacije izvajalcem zdravstvene oskrbe z uporabo inteligentnih virtualnih pomočnikov, ki bodo znali reševati težave

- izdelal virtualne pomočnike za bolnike z možgansko kapjo, ki bodo lahko spremljali njihovo zdravstveno stanje

Pričakuje se, da bo z neposrednim spremljanjem bolnikov z možgansko kapjo z uporabo virtualnega asistenta, po odpustu iz bolnice mogoče dolgoročno spremljati njihovo zdravstveno stanje. Proces spremljanja zdravstvenega stanja bo bolj učinkovit in prilagojen na individualne potrebe bolnikov. Omogočal bo vzpostavitev ponovnih pregledov in ustreznih ostalih napotitev. Pričakuje se, da bo tehnologija omogočila, da se izboljša kakovost življenja milionov ljudi, živečih z možgansko kapjo v Evropi v bližnji prihodnosti.

Poslušajte prof. dr. Roberta Mikulik, iz Institute of Health Information and Statistics na Češklem na naslednji povezavi: https://youtu.be/fLoCF-j6xSM

Za dodatne informacije obiščite naslednjo spletno stran: https://www.resqplus.eu/

Projekt financira Evropska komisija, HORIZON EUROPE (No 101057603).

Image title

RES-Q+ (Celovite rešitve za izboljšanje zdravstvenih sistemov, izhajajoč iz globalnega Registra za kakovost oskrbe možganske kapi)

RES-Q+ je skupni projekt znotraj evropskega programa Horizon Europe. Pomeni nadgradnjo Registra za kakovostno oskrbo možganske kapi (RES-Q). RES-Q se uporablja za zbiranje podatkov in njihovo analizo za izboljšanje oskrbe možganske kapi.

Je največji svetovni register za možgansko kap. Vključuje 93 držav in 2089 bolnic, ampak trenutno zajema samo hospitalne podatke. Projekt RES-Q+ bo vključeval celotno pot oskrbe možganske kapi, to je vključno z oskrbo po odpustu iz bolnice. Raziskovalni tim bo v boju proti možganski kapi uporabil umetno inteligenco (UI). Namen projekta je, da se omogoči dostopnost znanja, ki ga imajo vrhunski strokovnjaki tudi bolnikom in splošnim zdravnikom. Razvili bodo popolnoma avtomatizirano orodje za zbiranje in obdelavo zdravstevnih podatkov. Pomembna nadgradnja obstoječe platforme je priprava dveh zvokovnih virtualnih pomočnikov. Od tega bo eden svetoval bolnikom po možganski kapi pri spremljanju njihovega zdravstevenega stanja in drugi bo pomagal zdravniku pri vodenju bolnika.

Projektne želje 

- Zmanjšati stroške zdravstvene oskrbe z:

- višjo učinkovitostjo pri ohranjanju bolnikovih   življenj ob izboljšani celotni oskrbi možganske kapi ter izboljšati evropske zdravstvene sisteme

Cilji projekta:

 • izdelati virtualne pomočnike

 • razviti inovativno Orodje za obdelavo jezika z namenom analiziranja nestrukturiranih in raznolikih podatkov številnih evropskih jezikov v standardni evropski format

 • semantično uskladiti podatke in pripraviti standardni način njihove izmenjave, ki omogoča njihovo ponovno uporabo

 • razviti orodja za analizo podatkov, ki jih lahko uporabljajo končni uporabniki

 • ustvariti, vrednotiti ter klinično preveriti ter izboljšati uporabne in zanesljive sisteme oskrbe ter napisati osnutek Evropskega standard za odpustno pismo

 • ustanoviti Odprto evropsko platformo za podatke o možganski kapi

 • ustvariti Evropski prostor za etične in pravne pritožbe za področje možganske kapi

implementirati RES-Q+ v zdravstvene politike in klinični prakse z namenom večje dostopnosti visokokakovostne oskrbe in obenem tudi njene standardizacije

Kaj je virtualni pomočnik

Virtualni pomočnik je aplikacija, ki razume človeški glas in se odziva na cloveške zahteve. Lahko komunicira z ljudmi, jim odgovarja na vprašanja, jim svetuje in drugo.

Virtualni pomočnik in RES-Q+:

Razvili bomo dve aplikaciji – eno za bolnike in drugo za zdravnike.

Virtualni pomočnik za bolnike bo pomagal bolnikom po možganski kapi, da bodo lažje spremljali svoje zdravstveno stanje. Bolniki bodo izpolnjevali različne vprašalnike, kot je npr. Modificirana Rankinova lestvica, preko aplikacije in v virtualnem okolju.

Virtualni pomočnik za zdravnike bo pomagal zdravnikom razumeti stanje hospitaliziranih bolnikov na osnovi analize multidisciplinarnih podatkov in napovednih modelov.

Kaj je orodje za obdelavo jezika

Orodje za obdelavo jezika je del UI, ki omogoča, da ima računalnik sposobnost razumevanja in obdelave pisane besede na enak način, kot jo ima človek. Računalnik samodejno prodobi, razvrsti in razume pomen ogromne količine neobdelanega, nestrukturirannega in neoznačenega teksta.

Orodje za obdelavo jezika in RES-Q+:

Na osnovi nasodobnejših načinov računalniškega učenja ter orodij za obdelavo jezika bomo razvili avtomatizirano metodo za posnemanje podatkov za RES-Q iz nestrukturirane zdravniške dokumentacije (npr. Odpustno pismo).

Projektni konzorcij

13 Evropskih držav

21 partnerjev

Tehnični partnerji

 • Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (Coordinator)

 • Aalborg University (Co-coordinator)

 • Technological University Dublin SIRMA AI EAD (Ontotext)

 • ALANA AI SA

 • Limited University of Glasgow

 • University of Murcia Charles University

Pravni partnerji:

- TIMELEX

- CHINO

- SRL

- Masaryk University

Klinični partnerji

- University Hospital Bucharest

- Vall d'Hebron Institute of Research Institute of Psychiatry and Neurology

- National & Kapodistrian University of Athens

- nternational Clinical Research Center of St. Anne’s University Hospital Brno

- Multi-Profile Hospital for Active Treatment in Neurology and Psychiatry "St. Naum“


Partnerji za diseminacijo:

 • Boehringer Ingelheim International GmbH (Angels Initiative)

 • Health Management Institute

 • World Stroke Organization

 • Stroke Alliance for Europe

Kontakti:

Koordinator: Prof. Robert Mikulik, M.D. - Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (mikulik@hotmail.com)

So-koordinator: Assc. prof. Hendrik Knoche - Aalborg University (hk@create.aau.dk)

Projektni menedžer: Veronika Svobodova - Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (svobodova.stroke@gmail.com)


Proračun: 7702741 ® evropskih sredstev

Trajanje : 4 leta (1. 11. 2022 - 31. 10. 2026) Financer:Evropska komisija

Program: Horizon Europe Research and Innovation Action

Sklic: HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06

Tema: HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-03 (

Številka projekta: 101057603

Image title

Izjava za javnost

Četrtek, 16 marec 2023

Uporaba digitalizacije in umetne inteligence za spremembe v zdravstvu

RES-Q+ je nov evropski projekt, ki ga financira Evropska komisija znotraj programa HORIZON EUROPE. V boju proti obvladovanju možganske kapi v Evropi bo uporabil umetno inteligenco. Izboljšal bo kakovost oskrbe bolnikov z možgansko kapjo, ohranjal življenja bolnikov, znižal zdravstvene stroške in izboljšal ekonomsko ter socialno varnost obolelih z možgansko kapjo.

Projekt bo deloval tako, da bo:

- izdelal popolnoma avtomatizirano orodje za pridobivanje in procesiranje podatkov

- vrednotil podatke in zagotovil povratne informacije izvajalcem oskrbe s pomočjo inteligentnih virtualnih pomočnikov, ki bodo znali reševati težave

- izdelal virtualne pomočnike za bolnike z možgansko kapjo, ki bodo lahko spremljali njihovo zdravstveno stanje

Nadgradnja Registra za kakovost oskrbe bolnikov z možgansko kapjo (Registry of Stroke Care Quality (RES-Q Global))

Projekt RES-Q+ predstavlja nagradnjo obstoječega registra, ki se imenuje RES Q.

RES Q izvira iz pobude Evropske organizacije za možgansko kap (ESO) in znotraj programa (Vzpodujanje in pospeševanje zdravljenja možganske kapi - Enhancing and Accelerating Stroke Treatment (EAST). Program je prepoznan kot ESO EAST.

Novi register podpira ESO, ki je vseevropska nevladna organizacija za možgansko kap. ESO sestavljajo raziskovalci, zdravniki, nacionalna in regijska združenja za možgansko kap in združenja bolnikov.

Register RES-Q sodeluje tudi s Svetovno organizacijo za možgansko kap (WSO), Ameriškim združenjem za srce (AHA) in Ameriškim združenjem za možgansko kap

(ASA), Angels in ostalimi nevladnimi organizacijami. Tako se RES-Q trenutno uporablja v 92 državah in skupno v več kot 2100 ustanovah ter vključuje več kot 580000 podatkov o bolnikih. S tem je največji register kakovosti na svetu.

Podatke uporabljajo bolnice za izboljšanje oskrbe oseb z možgansko kapjo. Uporabljajo ga tudi posamezna Ministrstva za zdravje za izboljšanje odločitev o vlaganju v zdravstveno oskrbo prebivalstva.

Kako bo umetna inteligenca pomagala zdavnikom in bolnikom?

Projekt RES-Q bo z novimi pripomočki za delo olajšal zdravniško delo, pomagal izboljšati oskrbo akutne možganske kapi in vplival na izboljšanje življenja oseb z možgansko kapjo. Trenutno se podatki o bolnikih vnašajo v bolniške sisteme ročno, kar zapravlja dragoceni čas zdravstevnih delavcev. Projekt bo ponudil možnost, ki bo omogočila samodejno povzemanje podatkov in bo potrebno ročno vnašanje. Odgovorni raziskovalec, prof. Mikulek pravi: “Virtualni pomočnik bo zatem izdelal analizo in svetoval zdravstvenemu osebju na katarih področjih je potrebna izboljšava oskrbe”.

Arlene Wilkie iz SAFE-a dodaja: “Neposredno spremljanje bolnikov po možganski kapi s pomočjo virtualnega pomočnika bo omogočilo dolgoročno sledenje in urejen dostop do kontrolnih pregledov zdravstvenega stanja po odpustu iz bolnice. Nadalje bo omogočio, da bodo ustrezne ponovne napotitve brez čakalnih vrst. Zelo si želimo, da bo ta tehnologija izboljšala kakovost življenja milijonov ljudi, ki v Evropi živijo z možgansko kapjo”.

Kaj se še pričakuje od projekta RES-Q:

 • Po pričakovanjih naj bi rezultati RES-Q neposredno pozitivno vplivali na zdravsteno stanje v skoraj polovici evropskih držav.

 • Znotraj projekta RES-Q bo do leta 2025 vključenih 1.200 aktivnih evropskih bolnic. Skupaj bodo zajeli preko142.000 bolnikov po možganski kapi. Do leta 2030 bodo predvidoma vključili 220.000 bolnikov z možgansko kapjo v 1900 bolnicah.

 • Razvili se bodo napovedni modeli, ki bodo predvidevali odstopanja. Diagnostični modeli bodo dostopni za medicinsko uporabo vsakemu uporabniku sistema RES-Q po vsem svetu (predvidoma 100 držav do leta 2028).

 • Vzpostavila se bodo legalna platforma, ki bo omogočila, da bodo zdravstveni podatki uporabni za znanstvene namene, za klinično delo ter za bolnike.

 • Projekt bo omogočil poenotenje podatkov o hospitalizaciji in vzpostavil Standardno odpustno pismo za bolnike z možgansko kapjo znotraj EU

 • RES-Q+ bo zastavljen kot odprta platforma, ki bo omogočila enak način obravnave ostalih zdravljenj, povezanih z možgansko kapjo. To so npr.  nevrorehabiliatcija, vaskularna kirurgija in nevrokirurgija.

Potek raziskave

RES-Q+ (Celovite rešitve za izboljšanje zdravstevnih sistemov, izhajajoče iz globalnega registra za kakovost oskrbe možganske kapi) je skupni projekt 21-ih projektnih partnerjev*. Vključuje vodilne evropske inštitucije na tem področju. Projektni koordinator je Institute of Health Information and Statistics (IHIS) iz Češke.  Vodja projekta je nevrolog prof. Robert Mikulik iz Češke. So-vodilni je Hendrik Knoche, expert na področju umetne inteligence iz univerze Aalborg na Danskem.

Projekt je za obdobje štirih let, to je do leta 2026, ter  ga financira evropska komisija v višini 8 milionov evrov (HORIZON EUROPE). Med 47 evropskimi projekti je ekspertna skupina ocenjevalcev projekt RES-Q+ ocenila kot edinstveni in drugi najboljši evropski projekt.

Financiranje: evropska komisija, HORIZON EUROPE (št. ).

*Projektni partnerji

 • Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

 • Aalborg University, Czechia

 • Charles University, Czechia

 • Technical University Dublin, Ireland

 • ALANA, Ireland

 • Ontotext, Bulgaria

 • University of Murcia, Spain

 • Timelex, Belgium

 • CHINO.IO, Italy

 • Masaryk University, Czechia

 • Vall d’Hebron Institute of Research, Spain

 • Angels Initiative, Germany

 • World Stroke Organisation, Switzerland

 • Stroke Alliance for Europe, Belgium

 • National and Kapodistrian University of Athens, Greece

 • Institute of Psychiatry and Neurology, Poland

 • University Hospital of Bucharest, Romania

 • Multiprofile Hospital for Active Treatment in Neurology and Psychiatry, Bulgaria

 • RES-Q Global Institute, Czechia

 • University of Glasgow, United Kingdom

 • International Clinical Research Center at St. Anne’s University Hospital Brno, Czechia

Kontakti:

Koordinator: Professor Robert Mikulik. - Institute of Health Information and Statistics na Češkem (mikulik@hotmail.com)

So-koordinator: doc. dr. Hendrik Knoche - Aalborg University (hk@create.aau.dk)

Manager projekta: Veronika Svobodova - Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (svobodova.stroke@gmail.com)

Vse novice